Hledat
18. októbra 2019 ..:: Domů ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
   Prohlášení o soukromí  

Đonny's se stará o vaše soukromí  a vyvíjí technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online zážitky. Toto prohlášení o ochraně soukromí, je platné pro  web Đonny's a určuje jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Đonny's souhlasíte s praktikami popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování vašich osobních dat

Đonny's shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše @-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Đonny's také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou pro váz unikátní jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také existují automaticky shromážděné informace o hardwareu asoftwareu vašrho počítače  zde na Đonny's. Ty mohou obsahovat: vaše IPčko, typ browseru, doménové jména, časy přístupu a adresu referujícího webu. Tyto informace jsou Đonny's využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Đonny's.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Đonny's, mohou být využívána a shromažďována ostatníi uživateli. Poznámka: Đonny's nezkoumá obsah žádné z vašich privátních komunikací.

Đonny's doporučuje přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Đonny's, abyste porozuměli tomu jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je zdílí.. Đonny's není zodpovědný za zásady ochrany osobních údajů mimo Đonny's a  mimo rodinu webů Đonny's.

Použítí osobních informací

Đonny's shromažďuje a používá vaše osobní informae k provzu webu Đonny's  a k poskytování služeb, o které jste požádali. Đonny's také používá vaše identifikační údaje k nabízení dalšího zboží a služeby dostupných z Đonny's a jeho částí. Đonny's vás také může kontaktova skrzevá ankety, aby prozkoumal vaše názory na aktuálně poskytované služby a na potenciálně nové služby. Navíc Đonny's může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám omáhá provádět statistické analýzy, posílat vám @-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišǒvat dodávky. Všechny takovéto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí služeb obědnaných Đonny's a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Đonny's nevyužívá nabo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Đonny's udržuje trackovací informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Đonny's za účelem zjištění jaké služby Đonny's jsou nejvíce oblíbené. Tato data jsou využívína k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Đonny's jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Đonny's prozradí vaše osobní informace bez upozornění pouze pokud je o to požádán institucí, které k tomu  má zákonné oprávnění, nebo pokud sy myslíme, že tato akce je nezbytná k: (a) zajištění souladu obsahu a služeb webo Đonny's se zákonem; (b) ochraně a obraně práv a majetku Đonny's; a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Đonny's nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Đonny's používá "cookies" za účelem zlepšení personalizovaného zážitku. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zabezpečení vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je říci webserveru, že ste se vrátili na specifickou stránku. Na příklad, pokud si personalizujete stránky Đonny's pages nebose tu registrujete k odběru služeb, cookie pomůže portálu vyvolat specifické informe, když se na něj znovu vrátíte. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doeučení atd. Pokud se vrátíte na stejný portál, informace, které ste před tím poskytli jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Đonny's, které jste si kustomizoval(a).

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. Pokud cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Đonny's nebo jiných websiteů.

Bezpečnost vašich osobních informací

Đonny's zabezpečuje vaše osobní informace prozi neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Đonny's uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněné proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen pomocí kryptování, jako jeSecure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Đonny's může občas updatovat prohlášení o nakládání s osobními údaji jako reakci na svoji politku nebo žádosti uživatelů. Đonny's vás vyzývá abyste občas zkontrolovali toto prohlášení a byli si jisti, jak Đonny's nakládá s vašimi informacemi.

Kontaktní informace

Đonny's vítá vaše komentáře k tomuto prohlášení. Pokud si mislíte, že Đonny's se nedrží tohoto prohlášení, prosím, kontaktujte nás na admin@dzonny.cz. Použijeme komerčně vhodné řešení k tomu, abychom identifikovali a odstranili případné nedostatky.
Đ.
(Pokus o přesný překlad originálního prohlášení DNN)

     
  
© Đonny 2007   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation