Search English (United States)  Čeština (Česká Republika) Slovenčina (Slovenská Republika)  Hrvatski (Hrvatska)
Friday, October 18, 2019 ..:: Software » Blog ::.. Register  Login
   Novinky Minimize  
     
 Print   
   Blog Minimize  
Author: Đonny Created: 19.3.2007 16:43
Sem tam něco o softwaru, o vývoji softwaru o počítačích a tak.

By Đonny on 27.3.2008 19:21

Sometimes you need to sort something other then NodeSet in XSLT. It is not very easy task because XSLT itself does not support anything like arrays, variables etc. If you use particular XSLT processor you can deal with this by converting string to NodeSet by functions like node-set. But this function is not part of XSLT 1.0 standard and hence it is not available in all XSLT processors. If you need to perform XSLT transformation in web browser on clien side you have to use only standard functions.
So, my example sorts some pseudo-array stored in string using popular and quick QuickSort alghoritm.
Read More »

By Đonny on 16.3.2008 18:42

I've experimented with XSLT in web browsers.

  1. All (IE7, FF2, OP9, SF3) supports static XSLT
  2. All of them also support JavaScript invocation of XSLT, IE, of course, in its own stupid ActiveX way. But there are also some differences between modern browsers.
  3. SF3 has the purest XSLT support. After transformation it is unable to load images and it does not support passing namespace-specific parameters to transformation
There is my script that 100% FF2, OP9;  99% in IE (cannot be run from local disk - file://)
Read More »

By Đonny on 5.3.2008 21:33

The big disadvantege of XML schema is that it does not allow you to define content model which allows single ocurence of several elements in any order.
This article discusses several workarounds of this fact.
Read More »

By Đonny on 5.1.2008 11:01

Kdo byl aktivní na Connectu dostal od Microsoftu krychli. Read More »

By Đonny on 22.12.2007 0:25

Krátký, stručný a přehledný průvodce dokumentačními tagy phpDocumentator. Stačí vytiskout a pověsit někam na oči! Za týden už ho nebudete potřebovat. Short, brief and synoptical handy guide through doc tags of phpDocumentator. Simply print it out and place on visible place! You'll not need it in a week. Read More »

By Đonny on 13.12.2007 11:45

Ukazuje funkci pro výpočet data velikonočního pondělí. Shows function that calculates date of Easter Monday. Read More »

By Đonny on 7.12.2007 14:05

Deklarace snad všech konstant pro Windows zprávy ve formě VB9 výčtů s komentáři a odkazy na MSDN. Declaration of almost all constants needed for Windows messages and its wParams, lParams and return values in form of VB9 enums with comments and links to the MSDN. Read More »

By Đonny on 28.11.2007 11:44

Kdo byl na letošním MS Festu, mohl se podrobně seznámit s novými vlastnostmi jazyka C#. Kdo tam nebyl, udělal chybu!. Přednášky o C# mne inspirovali k prostudování specifikace jazyka Visual Basic 9 Beta 2 a vyzkoušení novinek. Přináším, doufám že kompletní, přehled novinek ve VB9 (2008) oproti VB8 (2005). Článek původně publikován na www.netstudent.cz. Read More »

By Đonny on 20.11.2007 0:06

Stručná referenční příručka k nízkoúrovňovým věcem pro .NET Framework. Popisuje instrukce pro virtuální mašinu, CIL assembler, metadata uložená v souborech spolu s kódem, uživatelské a pseudo-uživatelské atributy. No prostě vše co potřebujete vědět, pokud se chcete zabývat .NETem na nízké úrovni. Read More »

By Đonny on 17.11.2007 1:21

I've just start about thinking about XML-based programing language for .NET framework.
By now, I'm not sure what will be the destiny of the idea, but you can take a look at idea description http://dzonny.cz/HolX/Hol%20X.htm

     
 Print   
   Archiv Minimize  
     
 Print   
Od 12.2. 2007
Celkem
Software
© Đonny 2007   Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation